jelles home
jelles homejelles homejelles home

TRAINING WITH BOYD EXELL

Training met Boyd Exell     

 

'Het seizoen mag beginnen!'

 

Na een eerdere tweedaagse trainingssessie in november was Boyd Exell op 21 en 22 februari weer te gast in Belgisch Limburg bij Jelle’s Home om menner Edouard Simonet te trainen in voorbereiding op het komende wedstrijdseizoen. Vanwege het slechte weer van de afgelopen tijd werd uitgeweken naar een andere lokatie. ‘Buurman’ Henk van der Wiel was zo gastvrij om zijn privé domein beschikbaar te stellen voor deze tweedaagse training. Waarvoor veel dank!

 

Op donderdag werd gestart met een uitgebreide dressuurtraining. Het dressuurspan had er veel zin in! De eerste keer weer op het gras trainen zorgde ervoor dat ze zich voelden als lammetjes in de lente! Het span, dat op enkele plaatsen is gewijzigd ten opzichte van het vorige seizoen verkeert in een prachtige conditie en heeft sinds de vorige training weer vooruitgang geboekt. En ook nu vormen ze samen een prachtig blok! In de ijzige kou werd intensief getraind en werd er her en der nog wat ‘gesleuteld’. Na de middag werden ook de Belgische vierspan ponnymenners Tinne Bax en Bart Verdroncken en de Nederlandse menners Rob Lommers en Paul Janssen door Boyd getraind. Na deze menners wederom een tweede trainingsblok voor Edouard en zijn vierspan arabofriezen. Ditmaal een vaardigheidstraining in een iets andere opstelling dan tijdens de ochtendtraining. Ook bij de vaardigheidstraining ligt de nadruk weer op de dressuurmatige benadering.

 

Vrijdag tijdens de tweede trainingsdag wordt in de ochtend eerst de Canadese enkelspanmenster Kelly Bruder getraind met haar prachtige arabofries ‘Frits’. Na deze training trainen Edouard Simonet en Glenn Geerts samen met hun vierspannen. Voor beide menners een dressuurtraining met de nieuwe dressuurproef als uitgangspunt. Na een ruime middagpauze wordt ’s middags wederom getraind. Ook de Nederlandse vierspanmenner Rob Lommers neemt deel aan de middagtraining. Voor alle drie de spannen wederom een dressuurtraining. Edouard traint als afsluitend onderdeel ’s middags in de marathonhindernis op het terrein. Met een goed gevoel en zeer tevreden wordt de training afgesloten. Het seizoen mag beginnen!

 

Het team van Jelle’s home wil graag Henk van der Wiel bedanken voor zijn gastvrijheid en het ter beschikking stellen van zijn domein. Daarnaast dank aan: Glenn Geerts, Tinne Bax, Bart Verdronken, Rob Lommers, Paul Jansen, Kelly Bruder en hun teamleden, het ‘publiek’, en natuurlijk Boyd Exell voor de gezelligheid tijdens deze twee leerzame dagen!
 


Training with Boyd Exell

 

On February 21st en 22nd Boyd was invited again to do a clinic in Belgium at Jelle’s Home to train Edouard Simonet in preperation to the upcomming season, after the first trainingssession in November. Because of the bad wheater conditions of the past few weeks we had to move the training to another location.’Neighbour’ Henk van der Wiel was so kind to let us use his property for this 2-day training. We appreciate this very much!

 

On Thursday they started with a ferm dressage training. The team was very fresh! To see a field of grass since a long time made them a bit like ‘lambs in the springtime’. The team, which has been changed on the positions a little since last season looked very well and in a very good condition. They made quit some progression since the last clinic with Boyd. In the freezing cold the training was very intensive and some adjustments were made. After lunchtime both Belgium ponyteamdrivers Tinne Bax and Bart Verdroncken were trained by Boyd, as well as dutch drivers Rob Lommers and Paul Jansen. After them Edouard had a second trainingssession with his team of arabo-frisians. Now a cones-training in a little bit different teamsetup as in the morning session. In practicing the ‘cones’-skills the emphasis is back on the dressage approach.

 

Friday during the second day of the trainingssession, Canadian driver Kelly Bruder starts her training with her beautifull arabo-frisian ‘Frits’. After this training Edouard Simonet and Glenn Geerts train their teams. For both drivers a dressage training with a focus on the new dressagetest. After a nice lunchbreak training goes on in the afternoon. Now again joined by dutch teamdriver Rob Lommers. For all three teams a dressagetraining. For Edouard the training ends with a marathontraining in the hazard. Satisfied over two very good days of training the session is ended. Let the season begin!

 

On behalf of the Jelle’s Home team special thanks to Henk van der Wiel for his hospitality and for letting us use his property. Also thanks to: Glenn Geerts, Tinne Bax, Bart Verdronken, Rob Lommers, Paul Jansen, Kelly Bruder and their teammembers, the ‘audience’, and of course Boyd Exell for the friendship and fun during these two interesting days of training!
 

  • TRAINING WITH BOYD EXELL
  • TRAINING WITH BOYD EXELL
  • TRAINING WITH BOYD EXELL
  • TRAINING WITH BOYD EXELL
  • TRAINING WITH BOYD EXELL
  • TRAINING WITH BOYD EXELL
  • TRAINING WITH BOYD EXELL
  • TRAINING WITH BOYD EXELL
  • TRAINING WITH BOYD EXELL